Tłumaczenia przysięgłe

Stale podnoszę swoje kwalifikacje by zaoferować państwu najwyższą jakość przekładu. Poznaj moją oferte!

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe pisemne:
(1.125 znaków/strona)

– jedna strona tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski: 30 zł
– jedna strona tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski: 37 zł

UWAGA! Ze względu na powtarzalność pewnych elementów niektórych standardowych dokumentów istnieje możliwość obniżenia ceny w przypadku tego rodzaju tłumaczeń. Poniżej podano przykładowe ceny dokumentów standardowych:

tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski

Nazwa dokumentu/czynności

Cena tłumaczenia przysięgłego

Akt urodzenia, akt małżeństwa (Wielka Brytania, Irlandia)

60 zł

Akt urodzenia, małżeństwa (USA) zależnie od stanu,
który sporządził dokument i ilości wpisów

od 60 zł

Dowód rejestracyjny V5C DVLA (Wielka Brytania)

80 zł

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

50 zł

Dowód rejestracyjny (tytuł własności pojazdu), USA – zależnie od stanu, który sporządził dokument i ilości wpisów

od 60 zł

Prawo jazdy (Wielka Brytania, USA, Irlandia, Kanada) -zależnie od państwa/stanu, który sporządził dokument i ilości wpisów

od 30 zł

Tłumaczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem

od 100 zł

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

od 100 zł

Tłumaczeniem podczas ceremonii ślubu

250 zł (Kraków i okolice)

400 zł (ponad 30 km od Krakowa, maks. do 60 km)

Tłumaczenie podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy:

120 zł (czas oczekiwania i egzaminu do 1 h + 60 zł za każde kolejne 30 min.)

tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski

Nazwa dokumentu/czynności

Cena tłumaczenia przysięgłego

Skrócony odpis aktu urodzenia

40 zł

Skrócony odpis aktu małżeństwa/zgonu

60 zł

Zupełny odpis aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

80 zł

Zaświadczenie o niekaralności

50 zł

Dyplom wyższej uczelni

50 zł

Suplement do dyplomu wyższej uczelni

od 150 zł, zależnie od ilości wpisów

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

od 150 zł, zależnie od ilości wpisów

Zaświadczenie o zameldowaniu

od 40 zł, zależnie od ilości wpisów

Świadectwo szkolne (szkoła podstawowa, średnia, świadectwo maturalne itp.)

od 50 zł, zależnie od ilości wpisów

Świadectwo maturalne (nowe)

50 zł

Świadectwo pracy

od 50 zł, zależnie od ilości wpisów

Tłumaczenia przysięgłe ustne:

120,00 zł za 1 godzinę – czynności których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego (np. akty notarialne, transakcje związane z kupnem i sprzedaż nieruchomości, udzielenie pełnomocnictwa, egzaminy na prawo jazdy, procedury w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Uwaga! W przypadku nawiązania stałej współpracy lub dużej ilości stron zleconych do tłumaczenia możliwość indywidualnej negocjacji cen

Informacje dodatkowe

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenie przysięgłe (zwane również poświadczonym lub uwierzytelnionym), to specjalny rodzaj tłumaczenia, które może zostać sporządzone wyłącznie przez tłumacza wpisanego na Listę Tłumaczy Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tego rodzaju tłumaczenia, zawierające pieczęć i podpis tłumacza, są wymagane przez organy administracji państwowej, sądy, uczelnie lub inne podmioty do wykonania czynności administracyjnych na podstawie dokumentu sporządzonego w j. obcym.  Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która określa podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) zostaje sporządzone w postaci wydruku i zawiera formułę poświadczającą, pieczęć i podpis okrągłą tłumacza przysięgłego oraz pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis zostały wpisane do repertorium. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) są wydawane w 1 egzemplarzu. Koszt każdego dodatkowego egzemplarza (odpisu) to 20% stawki za tłumaczenie.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) może zostać odebrane osobiście, wysłane listem poleconym lub zwykłym, pocztą kurierską, przesłane pocztą elektroniczną w formie skanów (np. format PDF). Doręczenie tłumaczenia odbywa się na koszt zamawiającego.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1.125 znaków (ze spacjami). Ilość stron obliczeniowych ustala się na podstawie tekstu w języku docelowym, po wykonaniu tłumaczeń na podstawie statystyki znaków w edytorze tekstu. W przypadku tłumaczenia przysięgłego stronę rozpoczętą liczy się jako całą.

W przypadku tekstów zawierających specjalistyczną terminologię branżową (Np. akty prawne, opisy techniczne, rękopisy, strony www itp.) – ceny są ustalane indywidualnie w zależności od stopnia trudności i terminu wykonania zlecenia.

Powyższe ceny podano dla trybu zwykłego. Za tryb zwykły uznaje się tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych w terminie 24 godzin od przyjęcia zlecenia. W przypadku krótszego terminu wykonania zlecenia lub większej ilości stron zleconej do wykonania w krótkim czasie doliczane są dopłaty za tryb ekspresowy (50%) lub superekspresowy (100%) ustalane indywidualnie, zależnie od uzgodnionego terminu wykonania zlecenia.

Uwierzytelnienie dostarczonego tekstu przez tłumacza przysięgłego: 50% stawki za tłumaczenie przysięgłe w przypadku dostarczenia tłumaczenia o dobrej jakości.

W przypadku odwołania zamówienia tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za już wykonaną pracę oraz zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania usługi, jeżeli zostały poniesione.

W przypadku nawiązania stałej współpracy lub dużej ilości stron zleconych do tłumaczenia jest możliwość indywidualnej negocjacji cen.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Zapraszam do kontaktu