Zlecenie / Bezpłatna wycena

Ze względu na fakt, że niektóre zlecenia wykonuję poza biurem, uprzejmie proszę o uprzednie uzgodnienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną przybliżonego terminu dostarczenia lub odbioru tłumaczenia:

Telefon: 605 067 351
Email: biuro@tlumacz.org.pl

Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia mogą zostać dostarczone osobiście faksem, e-mailem (skany, fotografie dokumentu, pliki w formacie Word, Excel, PDF, jpg, tif, oraz inne), pocztą lub kurierem. Jeżeli do tłumaczenia przysięgłego nie przedłożono oryginału dokumentu (np. w przypadku przesłania dokumentów e-mailem, faksem), konieczne jest okazanie oryginału przy odbiorze tłumaczenia. Możliwe jest również wykonanie tłumaczenia na podstawie kopii lub wersji elektronicznej dokumentu (skany, fotografie, itp.) z uwzględnieniem odpowiedniej adnotacji w opisie tłumaczenia.

 

Zapraszam do kontaktu