Tłumaczenia przysięgłe Kraków


Tłumaczenia przysięgłe pisemne:
(1.125 znaków/strona)

- jedna strona tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski: 30 zł
- jedna strona tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski: 37 zł

UWAGA! Ze względu na powtarzalność pewnych elementów niektórych standardowych dokumentów istnieje możliwość obniżenia ceny w przypadku tego rodzaju tłumaczeń. Poniżej podano przykładowe ceny dokumentów standardowych:

tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski

Nazwa dokumentu/czynności Cena tłumaczenia przysięgłego
Akt urodzenia, akt małżeństwa (Wielka Brytania, Irlandia) 50 zł
Akt urodzenia, małżeństwa (USA) zależnie od stanu,
który sporządził dokument i ilości wpisów
od 30 zł
Dowód rejestracyjny V5C DVLA (Wielka Brytania) 70 zł
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 50 zł
Dowód rejestracyjny (tytuł własności pojazdu), USA - zależnie od stanu, który sporządził dokument i ilości wpisów od 50 zł
Prawo jazdy (Wielka Brytania, USA, Irlandia, Kanada) -zależnie od państwa/stanu, który sporządził dokument i ilości wpisów od 30 zł
Tłumaczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem wraz z wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego i tłumaczeniem podczas ceremonii ślubu od 300 zł, zależnie od ilości i rodzaju dokumentów oraz wizyt w USC

tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski


Nazwa dokumentu Cena tłumaczenia przysięgłego
Skrócony odpis aktu urodzenia 40 zł
Skrócony odpis aktu małżeństwa/zgonu 50 zł
Pełny odpis aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu 70 zł
Zaświadczenie o niekaralności 50 zł
Dyplom wyższej uczelni od 40 zł, zależnie od ilości wpisów
Suplement do dyplomu wyższej uczelni od 100 zł, zależnie od ilości wpisów
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego od 150 zł, zależnie od ilości wpisów
Zaświadczenie o zameldowaniu od 30 zł, zależnie od ilości wpisów
Świadectwo szkolne (szkoła podstawowa, średnia, świadectwo maturalne itp.) od 40 zł, zależnie od ilości wpisów
Świadectwo maturalne (nowe) 40 zł
Świadectwo pracy (zależnie od ilości wpisów) od 50 zł, zależnie od ilości wpisów

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne:

120,00 zł za 1 godzinę - uroczystości i spotkania, na których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego (np. akty notarialne, śluby, egzaminy na prawo jazdy).
Specjalizacja: transakcje związane z obrotem nieruchomości (przedwstępne i przyrzeczone umowy kupna-sprzedaży mieszkań oraz innego rodzaju nieruchomości).


Uwaga! W przypadku nawiązania stałej współpracy lub dużej ilości stron zleconych do tłumaczenia możliwość indywidualnej negocjacji cen

Informacje dodatkowe:

WEBDESIGN ©