Bezpłatna wycena

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej.

Od 1996 roku zajmuję tłumaczeniami w profesjonalny sposób. Prowadzę stałą współpracę z wiodącymi biurami tłumaczeń w Krakowie oraz innymi zleceniodawcami. Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów związanych z działalnością gospodarczą (prawo, biznes, reklama), jednak w moim portfolio znajduje się także wiele tłumaczeń technicznych oraz humanistycznych. Tłumaczę także różnego rodzaju dokumenty administracyjne (np. akty urodzenia, małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zwolnienia lekarskie, świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni i karty przebiegu studiów itp.).

W lutym 1999 uzyskałem uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Obecnie, zgodnie z postanowieniami nowej Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego, jestem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2969/05.

Moja oferta obejmuje tłumaczenia przysięgłe i zwykłe. Tłumaczenie przysięgłe to specjalnego rodzaju tłumaczenie, wykonywane lub uwierzytelniane pieczęcią przez tłumacza przysięgłego, który zostaje nim na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości i staje się osobą zaufania publicznego. Pieczęć, którą dysponuje tłumacz przysięgły jest specjalną pieczęcią wydaną mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową. Tłumaczenia przysięgłe dokumentów wymagane są w procedurach urzędowych, sądowych, przetargowych, celnychitp. Niejednokrotnie jest to warunek konieczny do zaakceptowania ich wazności przy składaniu w większości polskich urzędów.

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O Zawodzie Tłumacza Przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która określa podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

Tłumaczenie przysięgłe jest sporządzane w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią i może zostać przekazane Klientowi pocztą kurierską, zwykłą, odebrane osobiście lub przesłane pocztą elektroniczną w formie skanów (np. format PDF).

Starając się sprostać wymaganiom klientów oczekujących najwyższej jakości usług stale podnoszę swoje kwalifikacje i poszerzam wiedzę w dziedzinach, którymi się zajmuję, dzięki temu, oraz dzięki stale powiększanym zasobom słowników i literatury fachowej oraz konsultacjom z profesjonalistami w określonych dziedzinach wiedzy (prawnicy, ekonomiści, inżynierowie wyspecjalizowani w określonych zagadnieniach technicznych itp.), jestem w stanie zaoferować najwyższą jakość przekładu.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Jacek Stępak

WEBDESIGN ©